امیر پروانه

در گفتگو با یکی از اهالی جواهرده عنوان شد:

جواهرده، روستایی که جواهرش ناپیداست   

امیر پروانه نامزد شورای اسلامی روستای جواهرده می باشد که متولد 1348 و فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی ، هم اکنون دبیر آموزش و پرورش و مدرس موسسات آموزشی عالی شهرستان نیز می باشد.

به زودی مصاحبه ای از امیر پروانه در این اینجا منتشر می شود.