قسمتی از خبر پژواک رامسر تکذیب شد:

فروغ خلعتبری در فرمانداری تنکابن مشغول به کار است  

پس از انتشار خبری در پژواک رامسر مبنی بر اینکه غلامرضا فروغ خلعتبری معاون سابق فرماندار رامسر یکی از گزینه های احتمالی سمت معاونت فرماندار چالوس می باشد و بعد از برکناری اش از سمت معاونت فرمانداری رامسر از مرخصی استفاده می کند صبح امروز مسئول اداری و مالی فرمانداری رامسر با تکذیب قسمتی از خبرفوق گفت:غلامرضا فروغ خلعتبری از تاریخ اول آذرسال جاری تا کنون در فرمانداری ویژه تنکابن مشغول به کار می باشد.

نعمتی ادامه داد:وی هم اکنون به عنوان کارشناس سیاسی آن فرمانداری مشغول می باشد.

شایان ذکر است منابع موثق پیشتر از این خبر داده بودند پس از برکناری فروغ خلعتبری به عنوان معاون فرماندار رامسر، حکم وی به عنوان کارشناس شکایات و بازرسی فرمانداری رامسر زده شده بود.