چارت سازمانی هیئت همگانی شهر رامسر بسته شد 

 

طی حکمی از سوی عباس احمدی ماچیانی رییس هیئت همگانی شهر رامسر ، آقای رضا فرزین فر به عنوان دبیر هیئت ورزش همگانی شهر رامسر  منصوب شد.

به گزارش امتداد  آقایان دکتر تقی قاسم شریفی، هدایت صفایی  ،حامد  قاسمی نیز به عنوان  اعضای جدید هیئت رییسه  ورزش همگانی  و آقای حسین قاسمی از خبرنگاران شهرستان به عنوان مسئول روابط عمومی ، سرکار خانم سیده هاجر میرحسینی به عنوان خزانه دار  این هیئت  معرفی شدند.

گفتنی است آقای عباس احمدی ماچیانی مسئول روابط عمومی فرمانداری ،هدایت صفایی رئیس دفتر فرماندار ،دکتر قاسم شریفی مشاور فرماندار ،حامد قاسمی دستیار جوان فرماندار رامسر می باشند.